קטע:מצודות על משלי ה ב

מצודת דוד

"לשמור" - הזהר לשמור המחשבות, ושפתיך ינצורו לדבר דעת.