מצודות על משלי ה א

מצודת דוד

"בני לחכמתי הקשיבה" - עוד זה מדברי דוד שאמר לשלמה: בני! שמע להחכמה אשר למדתיך!