מצודות על משלי ד כו

מצודת דוד

"פלס" - ראה ליישר מעגל רגליך, ולא תלך כפי הקרי וההזדמן, ואז יהיו כל דרכיך נכונים.

מצודת ציון

"פלס" - ענין יושר, ועל-שום-זה נקרא מטה המאזנים (משלי טז): "פלס ומאזני וגו'", לפי שבו מיישר המשקל.