קטע:מצודות על משלי ד כה

מצודת דוד

"לנוכח" - ראה בהתבוננות יתירה תכלית המעשה אשר תעשה, ואז עפעפיך יוליכוך בדרך הישר.

מצודת ציון

"ועפעפיך" - אישון העין.