מצודות על משלי ד כב

מצודת דוד

"למוצאיהם" - המוצא חכמות התורה, המה לו לחיים ומרפא לכל בשרו.