מצודות על משלי ד כא

מצודת ציון

"אל יליזו" - אל ינטו.