קטע:מצודות על משלי ד יג

מצודת דוד

"אל תרף" - אל תרפה ידך ממנו.