מצודות על משלי ד יב

מצודת דוד

"לא יצר" - לא יהיה צר מקום הפסיעות; ואז, אף אם תרוץ בו - לא תכשל במעשיך.

מצודת ציון

"צעדך" - פסיעותיך.

"תרוץ" - ענין מהירת ההליכה.