מצודות על משלי ד יא

מצודת דוד

"הוריתיך" - אני מלמדך ללכת בדרך חכמה.

"הדרכתיך" - אני מוליכך בדרך ישר.

מצודת ציון

"הוריתיך" - ענין למוד.