מצודות על משלי ד י

מצודת דוד

"שמע בני" - ענין חיבה הוא זה, לומר 'חביב אתה לי, כי בני אתה וחפץ אני בתקנתך'.

"שנות חיים" - ר"ל שנים טובים ושלוים.