קטע:מצודות על משלי ד ט

מצודת דוד

"לוית חן" - תדבק לראשך חבורי החן.

"תמגנך" - תמסור לך עטרת תפארת.

מצודת ציון

"תמגנך" - ענין מסירה, כמו (בראשית יד): "אשר מגן צריך".