מצודות על משלי ד ח

מצודת דוד

"סלסלה" - תהא ממשמש בה בקביעות, ותרומם אותך.

"כי תחבקנה" - כאשר תחבק אותה להיות דבוקה בך.

מצודת ציון

"סלסלה" - ענין משמוש, כמו (ירמיהו ו): "כבוצר על סלסלות", ובדרז"ל (בבלי:ביאור נזיר דף ג): "מסלסל בשערו".