מצודות על משלי ד ז

מצודת דוד

"ראשית חכמה" - בראשית למוד החכמה, ראה שתהא קנויה לך, ר"ל: מעת תתחיל ללמוד, למוד אותה דרך קבע, שתהא שקועה בך.

"ובכל קנינך" - המיוחדת בכל הדברים הקנויים לך ושקועים אצלך תהיה קניית הבינה.