מצודות על משלי ד ו

מצודת דוד

"אל תעזבה" - אל תעזוב את התורה, וגם היא תשמרך מכל מכשול.