מצודות על משלי ד ה

מצודת דוד

"קנה" - ראה שתהא החכמה והבינה קנוים לך ומצוים אצלך, ואל תשכחם.

"מאמרי פי" - מדברי אזהרותי.