קטע:מצודות על משלי ד ד

מצודת דוד

"ויורני" - ועם כל אהבתו אלי, למדני הדברים האלה ואמר לי: דברי תוכחתי יסעדו לבך, למען תשאר עומד ביראת ה'.

"שמור מצותי" - המצוה אשר אני דובר אליך בשם ה'.

"וחיה" - בשמירתם תשיג החיים.

מצודת ציון

"ויורני" - ענין למוד, כמו (ישעיהו כח): "את מי יורה דעה".