מצודות על משלי ד ג

מצודת דוד

"כי בן" - אמר שלמה: אל תחשבו שאני שונא את הבריות ולזה אני מזהירכם מן הדברים שנפשו של אדם חומדתן, אל תאמרו כן! כי הלא בן אהוב הייתי לאבי, ומעונג ויחיד לאמי.

מצודת ציון

"רך" - מעונג.