מצודות על משלי ד ב

מצודת דוד

"כי לקח טוב" - וכה יאמר במוסרו: הלא נתתי לכם למוד טוב ומחוכם, אל תעזבו את התורה ההוא.