קטע:מצודות על משלי ג לה

מצודת דוד

"ינחלו" - נוחלים לעצמם הכבוד.

"מרים" - כל אחד מפריש הקלון לחלקו.

מצודת ציון

"מרים" - מלשון תרומה והפרשה.

"קלון" - בזיון, והוא מלשון (ויקרא ב): "קלוי באש", כי בעבור הבזיון יתאדם הפנים כאלו נקלה באש. או הוא מלשון קַלּוּת.