קטע:מצודות על משלי ג לב

תבנית:ניווט קטעים

מצודת דוד

"נלוז" - הסר והנוטה מדרך הישר.

"ואת" - עם ישרים מעמיק סוד עצתו מאהבתו אותם, וכמ"ש (בראשית יח): "וה' אמר: המכסה אני מאברהם וגו'".

מצודת ציון

"נלוז" - הנוטה מדרך הישר.