מצודות על משלי ג לא

מצודת דוד

"באיש חמס" - בהצלחת איש חמס.