קטע:מצודות על משלי ג ל

תבנית:ניווט קטעים

מצודת דוד

"גמלך רעה" - גם תחילת המעשה נקרא במקרא בלשון גמול, וכן (יואל ד ד): "ואם גומלים אתם עלי".