מצודות על משלי ג כט

מצודת דוד

"והוא" - הלא הוא יושב אתך לבטח, ר"ל: בוטח בך כאיש על רעהו, ולמה תחשוב עליו רעה?

מצודת ציון

"תחרוש" - ענין מחשבה, כמו (איוב ד): "חורשי און".