מצודות על משלי ג כח

מצודת דוד

"לרעך" - המבקש הטובה.

"לך ושוב" - לך היום ושוב למחר ואז אתן את שאלתך.

"יש אתך" - דבר הטובה יש עמך ותוכל לתת מיד.