קטע:מצודות על משלי ג כז

תבנית:ניווט קטעים

מצודת דוד

"מבעליו" - מבעל הטובה, ר"ל: ממי שבא לקבל הטובה

"בהיות" - בעת היות כח בידך לעשות הטובה.

מצודת ציון

"לאל" - ענין כח ואמצות.