מצודות על משלי ג כו

מצודת דוד

"בכסלך" - במה שתבטח ותקוה אליו, והוא ישמור רגלך מן הלכידה.

מצודת ציון

"בכסלך" - ענין בטחון ותקוה, כמו (איוב ח): "אשר יקוט כסלו".