קטע:מצודות על משלי ג כד

מצודת דוד

"וערבה שנתך" - כדרך הישן בוטח מבלי פחד.

מצודת ציון

"וערבה" - ענין מתיקות, כמו (מלאכי ג): "וערבה לה' מנחת יהודה".