קטע:מצודות על משלי ג כב

מצודת דוד

"ויהיו" - שמירת המעשה והמחשבה יהיו סיבה להביא חיים לנפשך, ולהלביש צוארך בחן.