קטע:מצודות על משלי ג כא

תבנית:ניווט קטעים

מצודת דוד

"נצור תושיה ומזמה" - ר"ל: שמור התורה במעשה ובמחשבה.

"אל ילוזו" - הואיל וחשובה היא כל-כך, מהראוי שאל יסורו מנגד עיניך.

מצודת ציון

"ילוזו" - ענין הטיה והסרה.