מצודות על משלי ג יח

מצודת דוד

"למחזיקים בה" - להאוחזים בה היא להם לעץ חיים, כי בעבורה ישיג החיים.

"ותומכיה" - התומך אותה בגדרים וסייגים הוא משובח.

מצודת ציון

"מאושר" - משובח, כמו (תהלים א): "אשרי האיש".