קטע:מצודות על משלי ג יג

תבנית:ניווט קטעים

מצודת דוד

"ואדם" - מוסב על אשרי, לומר: אשרי לאדם אם מוציא את התבונה מן החכמה, ר"ל: מבין דבר מתוך דבר.

מצודת ציון

"יפיק" - יוציא, כמו (משלי ח): "ויפק רצון".