קטע:מצודות על משלי ג יב

מצודת דוד

"יוכיח" - לגלות אזנו ליישר דרכו.

"וכאב" - וכמו האב, אשר יכון בהכאה לרצות את בנו להיטיב דרכו, ולא לנקום נקם.

מצודת ציון

"ירצה" - מלשון ריצוי ופיוס.