מצודות על משלי ג יא

תבנית:ניווט קטעים

מצודת דוד

"מוסר" - ואם בא לך מה' מוסר יסורים, אל תמאס בהם, אלא קבלם מאהבה.

"ואל תקוץ" - כפל הדבר במילים שונות.

מצודת ציון

"תקוץ" - ענין מאוס, כמו (בראשית כז): "קצתי בחיי".