קטע:מצודות על משלי ג טו

תבנית:ניווט קטעים

מצודת דוד

"יקרה" - חשובה היא מפנינים, הם המרגליות.

"וכל חפציך" - כל הדברים שאתה חפץ ורוצה בהם לא יהיו שוין בשוויה.

מצודת ציון

"מפנינים" - הם המרגליות.