קטע:מצודות על משלי ג ח

תבנית:ניווט קטעים

מצודת דוד

"רפאות" - ר"ל: הלא הגדר לא יזיק, כי עוד יועיל, ותהיה רפאות וגו', ר"ל: יחזיק אותך בקיום המצוות.

מצודת ציון

"לשרך" - הוא הטבור, כמו (שיר השירים ו): "שררך אגן הסהר".

"ושקוי" - ר"ל: המוח המשקה העצמות.