קטע:מצודות על משלי ג ז

מצודת דוד

"אל תהי חכם בעיניך" - להקל בדבר הנאסר לעשות גדר ושימור, בחושבך שאין חכם כמותך צריך גדר, אלא ירא את ה' פן עם כל חכמתך תיכשל.

"וסור מרע" - הרחק מאד ועשה גדר.