קטע:מצודות על משלי ג ה

תבנית:ניווט קטעים

מצודת דוד

"אל תשען" - אל תחשוב "בודאי אצליח הואיל ונעשה הדבר בבינה", כי הכל ביד ה' ולא ביד בינת אדם.