קטע:מצודות על משלי ג ד

תבנית:ניווט קטעים

מצודת דוד

"ומצא חן" - ובזה תמצא חן' ותהיה ידוע למשכיל בשכל טוב בעיני וגו'.