קטע:מצודות על משלי ג ד

מצודת דוד

"ומצא חן" - ובזה תמצא חן' ותהיה ידוע למשכיל בשכל טוב בעיני וגו'.