מצודות על משלי ג ג

מצודת דוד

"אל יעזבך" - אל תהיה נעזב מהם, כי אחוז בהם.

"קשרם" - ר"ל: בכל עת תהא מדבר בם וחושב בעניינם.

מצודת ציון

"לוח" - נסר, והוא ענין מליצה ושאלה.