קטע:מצודות על משלי ג ב

תבנית:ניווט קטעים

מצודת דוד

"ושנות חיים" - ר"ל: שנות השקט ושלוה.

"ושלום יוסיפו לך" - התורה והמצות הם יוסיפו לך, כי הם ילמדו עליך זכות.