קטע:מצודות על משלי ב כב

מצודת ציון

"יסחו" - ענין עקירה ממקום, כמו "ויסחך מאוהל".