מצודות על משלי ב כא

מצודת דוד

"ישכנו ארץ" - יהיו שוכנים בארצם עד עולם.

"יותרו בה" - בעת יגרשו ממנה הרשעים, אז המה ישארו בה.

מצודת ציון

"יותרו" - מלשון נותר.