מצודות על משלי ב יח

מצודת דוד

"כי שחה" - בית הזונה הוא מקום מדרון, לרדת בה אל המיתה.

"מעגלותיה" - ההולכים אל ביתה הולכים המה אל מקום הרפאים, הם המתים שנרפו ונחלשו וכוחם תש; ורוצה לומר: הבא אל ביתה יוכשל בה ויאבד נפשו.

מצודת ציון

"שחה" - ענין כפיפה והשפלה, כמו (ישעיהו ה): "וישח אדם".