מצודות על משלי ב יג

מצודת דוד

"העוזבים" - ר"ל העוזבים דרך האמיתי, להעמיד על דרכי מינות.