מצודות על משלי ב יא

מצודת דוד

"מזמה" - אז מחשבת החכמה תשמור עליך.