מצודות על משלי ב י

מצודת דוד

"כי תבוא" - כאשר תבא החכמה בלבך והדעת תהיה נעים לנפשך להתאוות לה בחשק נפלא.

מצודת ציון

"ינעם" - ענין מתיקות ועריבות.