מצודות על משלי ב ט

מצודת דוד

"אז" - ר"ל: כאשר תחפש אחר החכמה, ובעבור זה ישכילך ה', אז תבין וגו' -

"כל מעגל טוב" - תבין מהו המעגל היותר טוב.

מצודת ציון

"מעגל" - שביל ודרך, כמו (תהלים קמ): "רשת ליד מעגל".