קטע:מצודות על משלי ב ה

מצודת דוד

"ודעת אלהים" - הם רזי התורה.