קטע:מצודות על משלי ב ד

מצודת דוד

"ככסף" - כהמבקש את הכסף.

מצודת ציון

"וכמטמנים" - אוצרות הטמונים בארץ.