מצודות על משלי ב ד

תבנית:ניווט קטעים

מצודת דוד

"ככסף" - כהמבקש את הכסף.

מצודת ציון

"וכמטמנים" - אוצרות הטמונים בארץ.