מצודות על משלי ב ג

מצודת דוד

"כי אם" - כאשר תקרא לבינה להתקרב אליה.